Jak magazynować towary dłużycowe?

O towarach dłużycowych mówimy wtedy, gdy mają niestandardowe gabaryty. Przyjęło się, że są to wszelkie składowane przedmioty powyżej 2 m długości. Do towaru dłużycowego możemy więc zaliczyć różnego rodzaju rury, pręty, drewniane belki czy blachy. Niestandardowa wielkość towaru wymaga od właściciela magazynu specjalnego sposobu przechowywania. Sprawdźmy zatem, jak przechowywać towar dłużycowy, by magazyn był w […]