antresole magazynowe

Antresole magazynowe

Antresole magazynowe nazywane inaczej podestami lub pomostami magazynowymi to jeden z najskuteczniejszych sposobów na maksymalizację przestrzeni składowania towaru w przestrzeni magazynowej. Antresole magazynowe to doskonałe rozwiązania zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy posiadają wysokie budynki magazynowe, a dalsza rozbudowa pozioma jest niemożliwa.

O tym co świadczy o rozwoju przedsiębiorstwa świadczy wzrastająca liczba zamówień i malejąca liczba zwrotów towaru. W życiu dojrzewających firm nierzadko dochodzi do sytuacji, w której lokal musi zostać zmieniony na większy, aby pomieścić potrzebny sprzęt, pracowników, a także w celu utworzenia działów, które na drodze rozwoju firmy stają się niezbędnymi elementami strategicznymi. Tak samo jest w przypadku rozwoju stref magazynowych, które z biegiem czasu i rozwoju firmy nierzadko potrzebują maksymalizacji liczby miejsc do składowania towarów, a także jego segmentacji- co za tym idzie wdrożenia systemów inteligentnych, które umożliwiają usprawnienie procesów logistycznych wewnątrz magazynu.

Zadaniem magazynu nie jest wyłącznie przechowywanie towarów, ale również jego migracja od miejsca nadania towaru, po jego transport na zewnątrz magazynu.

Wykorzystanie antresoli magazynowych w praktyce

W praktycznego punktu widzenia antresole to jak wspomniany najlepszy sposób na maksymalizacje przestrzeni składowania. W zależności od charakteru magazynu, ich docelowe przeznaczenie również może być różne. Nierzadko podesty magazynowe stanowią element konstrukcji magazynu, gdzie na poszczególnych platformach pracują zespoły pracowników- jest to również sposób na maksymalizację przestrzeni pracy.

Pionowy układ wraz z wykorzystaniem automatycznych systemów transportu towarów umożliwia jego odpowiednia segmentację.

Tak jak zaproponowano to w jednej z realizacji WDX. Dla firmy KRM, która obsługuje główny magazyn obuwniczy marki ECCO zastąpione zostały regały paletowe, regałami wysokiego składowania. Wyróżnione w ten sposób aż 3 podesty zostały oddelegowane do pełnienia różnych funkcji w magazynie. Poziom 0, dostępny jest dla każdego pracownika magazynu. To tutaj znajdują się regału z najnowszą kolekcją producenta, tutaj również zachodzi dobór produktów w przypadku zamówień e-commerce. Poziom 1 to towar outletowy, poziom 2 został przeznaczony do obsługi zwrotu.

Z uwagi na sposób konstruowania antresoli magazynowej cały asortyment gromadzony w magazynie dostępny jest dla osób obsługujących bez konieczności wykorzystywania specjalistycznych wózków. W celu usprawnienia migracji towarów pomiędzy poziomami antresole zostały wyposażone w specjalistyczne windy do pudełek. Więcej szczegółów dotyczących realizacji znajdziesz tutaj:

Kompletacja w magazynie KRM- antresole magazynowe

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *