magazyn wysokiego składowania

Magazyn wysokiego składowania- co to takiego

Magazyn wysokiego składowania to ten element zagospodarowania magazynu, który zdecydowanie wpływa na maksymalizację przestrzeni magazynowej, z kompletnym uwzględnieniem kubatury obiektu. Pytanie jednak pozostaje następujące, kiedy i czy mamy do czynienia z tego rodzaju magazynem?

Samo określenie magazyn wysokiego składowania jest nazwą umowną i jej jednolita definicja nie występuje, choć potocznie wykorzystywana jest w materiałach związanych z zagospodarowaniem magazynowym. Umownie, magazyn wysokiego składowania dotyczy składowania towarów w strukturach wielopoziomowych- zarówno w odniesieniu do regałów półkowych, jak i w przypadku zagospodarowania magazynem wysokim.

Magazyn wysokiego składowania można podzielić z uwagi na wysokość składowania, a także z uwagi na wysokość budynku.

W tej nomenklaturze wyróżnić możemy:

  • składowanie niskie- do 4,2m
  • składowanie średnie- 0d 4,2 do 7m
  • składowanie wysokie, wielokondygnacyjne- od 7 do 25m

Pomimo braku ujednoliconej definicji magazynów tego typu, w kwestii jej klasyfikacji z powodzeniem posiłkować możemy się rozporządzeniem ministerstwa infrastruktury (Dz. U. Nr 75, poz. 690), które odnosi się do wysokości konstrukcyjnych obiektów:

  • niskie (N)- do 12m, lub w sektorze mieszkalnym do 4 kondygnacji od poziomu podłoża
  • średniowysokie (SW)- do 25m, lub w sektorze mieszkalnym od 4 do 9 kondygnacji
  • wysokie (W)- do 55m, lub w sektorze mieszkalnym do 18 kondygnacji mieszkalnych
  • wysokościowe (WW)- powyżej 55m.

W zależności od wyposażenia magazynu, również wyróżnić możemy magazyny, w których regały stanowią konstrukcję nośną budynku. Powstające w ten sposób regały wysokiego składowania to nieodłączny element konstrukcji obiektu (dodatkowo z uwagi na przedzielające je warstwy podestów wydzielających kolejne kondygnacje), w której strefy składowania obsługiwane są przy wykorzystaniu zautomatyzowanego wyposażenia magazynu- układnice.

Oczywiście, przedstawione możliwości są płynne, gdyż w niskim budynku, do 12m możemy mieć do czynienia z projektem wysokiego składowania od 7 do 12m przy wykorzystaniu lekkich materiałów, bez wykorzystania podestów (magazyn jednokondygnacyjny).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *