projekt magazyn

Optymalizacja magazynu- od czego zacząć?

Z poprzedniego artykułu dowiedziałeś się czym jest przestrzeń magazynowa, co wpływa na jej oszacowanie. Jednym z elementów o których wtedy pisaliśmy była wysokość samego obiektu w kontekście szacowania potencjału możliwości składowania ładunków magazynowych. Nierzadko zdarza się, że nawet w długoterminowym magazynie po pewnym czasie okazuje się, że pierwotny projekt logistyczny jest niewystarczający. Z tego względu […]

projektowanie magazynów

Projektowanie magazynów- współczynnik wykorzystania przestrzeni magazynowej

Wysoka funkcjonalność oraz efektywność magazynu w dużej mierze opiera się na prawidłowo prowadzonej gospodarce magazynowej. Organizacja przedsiębiorstwa w zakresie przechowywania dóbr materialnych, pozwala nie tylko na zwielokrotnienie i bardziej ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni magazynu, ale także usprawnienie transportu wewnętrznego oraz zewnętrznego na linii dostawa-magazyn-odprawa.