transport przenośnikowy

Transport przenośnikowy- główna oś magazynu

O funkcjonalności magazynu stanowią dwie kategorie jego wyposażenia. Są one odpowiedzialne za prawidłowy przepływ składowanych towarów w zależności od ich rodzaju, co za tym idzie zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania w celu zachowania wysokiej jakości magazynowanych produktów. Od wyposażenia również zależy szybkość obrotu towarem oraz samo transportowanie produktów wewnątrz magazynu na każdym etapie składowania.

Wspomniane dwie kategorie wyposażenia magazynowego to:

  • wyposażenie technologiczne
  • wyposażenie instalacyjno-budowlane

Obie kategorie wzajemnie się uzupełniają, gdyż każdy element wchodzący w skład budowy magazynu pod względem funkcjonalnym musi spełniać odpowiednie warunki technologiczne (a także z uwagi na rozwijający się sektor logistyki i zmieniające się potrzeby rynku, podnoszenie efektywności magazynów), które dopasować należy do warunków architektonicznych samego magazynu.

Odwrotną sytuację mamy w przypadku, kiedy to magazyn powstaje od podstaw, a konstrukcja budynku może zostać dopasowana do planowanych stref magazynu.

Wyposażenie technologiczne magazynu opiera się na urządzeniach do składowania, które będą zabezpieczać, rozdzielać oraz segmentować składowany towar, środkach transportu z naciskiem na transport bliski- wewnątrzmagazynowy, kończąc na urządzeniach dodatkowych, które podnoszą wydajność pracy magazynu przy maksymalnym wykorzystaniu jego przestrzeni.

Urządzenia do składowania towarów są dopasowane do warunków każdego magazynu pod względem wymiarów i masy towarów. Ich wybór w dużej mierze warunkuje wybór odpowiednich mechanizmów transportowych w procesie magazynowym. Oba elementy nie tylko wzajemnie się uzupełniają, ale także wpływają na siebie i definiują.

Magazynowe środki transportowe

Elementarnym wyposażenia każdego magazynu, poza urządzeniami przeznaczonymi do składowania towarów, jest inteligentne wyposażenie przestrzeni magazynowej w odpowiednie środki transportu towaru. To właśnie dzięki nim magazyn staje się efektowny i dobrze zagospodarowany. Środki transportu tak jak wspomniano wcześniej powinny zostać dobrane w zależności od charakteru magazynu oraz produktów gromadzonych w jego obszarze. One za to warunkują rodzaj napędu wykorzystywany w środkach transportu, co wskazuje na ich ogólny podział: ręczne- nie napędzane mechanicznie oraz zmechanizowane, przy wykorzystaniu napędu elektrycznego.

Różnorodność środków transportowych wykorzystywanych w magazynach odpowiada za wysoki poziom przemieszczania towarów, ale także stanowi wyposażenie uzupełniające. Zasada sprawdza się w przypadku wózków widłowych, które wykorzystywane są zarówno w magazynach mechanicznych, jak i ręcznych do rozładunku towarów, przemieszczania się wewnątrz magazynu lub kompletacji.

Mechaniczny transport magazynowy

W odróżnieniu od ręcznego transportu, w którym przede wszystkim wykorzystywane są wózki widłowe, platformowe i podnośnikowe, w przypadku urządzeń zmechanizowanych, dodać należy specjalne wózki podnośnikowe, układnice regałowe, suwnice w przypadku składowaniu elementów ciężkich, oraz przenośniki.

Przenośniki

Spośród wszystkich wskazanych powyżej elementów przenośniki są tymi elementami w transporcie bliskim, które na stałe wpisują się w infrastrukturę magazynu. Transport przenośnikowy z zasady umożliwia przemieszczanie towarów w poziomych liniach, lub piętrowych przy wykorzystaniu specjalnych spirali. Oczywiście możliwy jest także transport pionowy, jednak wymusza on wyposażenie magazynu w dodatkowe wyposażenie automatyczne tak jak dźwignie i widny.

Przenośniki, tak jak i sam transport różnią się między sobą rodzajem napędu. Przenośniki, które nie wykorzystują napędu elektrycznego, a ich efektywność działania opiera się na fizyce oraz specjalnemu układowi kątowemu nazywamy przenośnikami grawitacyjnymi. Z uwagi na elementy nośne, przenośniki podzielić możemy na:

  • cięgnowe (przenośniki taśmowe, członowe, kubełkowe oraz przenośniki łańcuchowe)
  • bezcięgnowe (przenośniki grawitacyjne, wstrząsowe, śrubowe, wałkowe oraz przenośniki rolkowe)
  • z czynnikiem nośnym (przenośniki hydrauliczne i pneumatyczne).

W celu transportu jednostek ładunkowych najczęściej wykorzystuje się przenośniki cięgnowe i bezcięgnowe ze szczególnym naciskiem na transport rolkowy, wałki oraz taśmy.

Przenośniki- zastosowanie

Każdy z wymienionych powyżej przenośników realizuje swoje działanie w różnych obszarach zagospodarowania magazynu.

 

W transporcie magazynowym przede wszystkim wykorzystywane są przenośniki rolkowe, wałkowe lub przenośniki taśmowe. Realizują one działania praktycznie na każdym etapie składowania towarów. We obszarze wstępnym, kiedy towar przyjmowany jest do składowania, przenośniki wykorzystywane są w celu przepakowania towaru, jego wstępnej segmentacji, a także pomiaru masy przed skierowaniem produktu w odpowiednie miejsce, gdzie również za pośrednictwem odpowiednio dobranych przenośników, ładunki są kierowane. Następne sektory jak wydanie i eksport ładunków również wykorzystują wspomniane przenośniki.

 

przenośnik rolkowy przenośnik taśmowy

Każdy z przenośników posiada budowę segmentową, co umożliwia ich dowolne konfigurowanie w zależności od wymaganego przepływu ładunku. To właśnie ten czynnik zazwyczaj stanowi dominantę w kwestii wyboru odpowiedniego wyposażenia konkretnej marki, która oferuje możliwość konfiguracji urządzeń, a także tworzenia linii dopasowanych do rodzaju składowanego towaru i warunków obiektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *