organizacja magazynów

Organizacja magazynów. Podstawowe procesy

 

Zasady organizacji magazynu dotyczą przede wszystkim sposobów zarządzania przepływem towarów oraz przede wszystkim ich składowaniem. Wiele przedsiębiorstw zajmujących się logistyką magazynową skupia swoje działania na zasadzie usprawnienia przepływu towarów pomiędzy pojawieniem się ich w sektorze magazynowania a odbiorem załadunku przy eksporcie.

Organizacja magazynów to nie tylko sprawny system zarządzania towarem składowanym, to również rozwiązania magazynowe skupiające się na sprawnej obsłudze, warunkach magazynowych, czasie wykonywanych zadań w obrębie magazynu, zagospodarowaniem segmentem zapasów kończąc na liczbie towarów gotowych do wydania (sprzedaży).

Na organizacje magazynu wpływa kilka operacji, które wiążą się zarówno z fizyczną migracją towarów, jak i informacji o nim.

Kiedy towar pojawia się w obszarze magazynu, zarówno w przypadku kiedy magazyn przynależy do strefy produkcyjnej przedsiębiorstwa czy zostaje zaimportowany, w magazynie następuje jego rozładunek. Za pośrednictwem urządzeń rozładunkowych towar jest rozpakowywany i sortowany. Sortowanie to kolejny etap operacji organizacji magazynu. Jej celem jest segmentacja produktów oraz wyróżnienie ich konkretnych grup. Grupy wydzielane są na zasadzie różnych kwalifikatorów- terminu ważności czy maksymalnego czasu składowania, rodzaju produktu składowanego, kończąc na odbiorcy produktu i terminie dostawy/odbioru.

Każdy produkt trafiający do magazynu musi zostać odpowiednio oznaczony. Za pośrednictwem specjalnych kodów kreskowych w systemie magazynu znajdują się szczegółowe informacje na temat składowanego asortymentu, które określają wcześniej wskazane czynniki sortowania.

Jednym z istotnych elementów przyjmowania towaru jest jego liczebność. Po określeniu ilości przyjmowanego asortymentu oraz wyznaczeniu dla niego odpowiedniego miejsca w magazynie, towar zostaje zakwalifikowany do składowania.

Pisząc o ilości towaru również na uwadze należy mieć jego gabaryty. W klasyfikacji towaru uwzględnia się zarówno jego atrybuty fizyczne, wymiary gabarytowe, sposób przechowywania oraz częstotliwość pobrań.

Organizacja magazynów. Metody klasyfikacji

Do metod klasyfikacji towarów, poza oznaczeniami alfabetycznymi i liczbowymi, stosuje się także metody składowania np.:

  • LIFO- ostatnie przyszło, pierwsze wyszło,
  • FEFO- odnosi się to terminów ważności (to co pierwsze traci ważność pierwsze wychodzi),
  • FIFO- pierwsze weszło, pierwsze wyszło,
  • HIFO- najdroższe przyszło, pierwsze wyszło,
  • LEFO- najtańsze przyszło, pierwsze wyszło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *