organizacja magazynów

Organizacja magazynów. Podstawowe procesy

  Zasady organizacji magazynu dotyczą przede wszystkim sposobów zarządzania przepływem towarów oraz przede wszystkim ich składowaniem. Wiele przedsiębiorstw zajmujących się logistyką magazynową skupia swoje działania na zasadzie usprawnienia przepływu towarów pomiędzy pojawieniem się ich w sektorze magazynowania a odbiorem załadunku przy eksporcie.

antresole magazynowe

Antresole magazynowe

Antresole magazynowe nazywane inaczej podestami lub pomostami magazynowymi to jeden z najskuteczniejszych sposobów na maksymalizację przestrzeni składowania towaru w przestrzeni magazynowej. Antresole magazynowe to doskonałe rozwiązania zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy posiadają wysokie budynki magazynowe, a dalsza rozbudowa pozioma jest niemożliwa.