projekt magazyn

Optymalizacja magazynu- od czego zacząć?

Z poprzedniego artykułu dowiedziałeś się czym jest przestrzeń magazynowa, co wpływa na jej oszacowanie. Jednym z elementów o których wtedy pisaliśmy była wysokość samego obiektu w kontekście szacowania potencjału możliwości składowania ładunków magazynowych. Nierzadko zdarza się, że nawet w długoterminowym magazynie po pewnym czasie okazuje się, że pierwotny projekt logistyczny jest niewystarczający. Z tego względu […]

projektowanie magazynów

Projektowanie magazynów- współczynnik wykorzystania przestrzeni magazynowej

Wysoka funkcjonalność oraz efektywność magazynu w dużej mierze opiera się na prawidłowo prowadzonej gospodarce magazynowej. Organizacja przedsiębiorstwa w zakresie przechowywania dóbr materialnych, pozwala nie tylko na zwielokrotnienie i bardziej ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni magazynu, ale także usprawnienie transportu wewnętrznego oraz zewnętrznego na linii dostawa-magazyn-odprawa.

organizacja magazynów

Organizacja magazynów. Podstawowe procesy

  Zasady organizacji magazynu dotyczą przede wszystkim sposobów zarządzania przepływem towarów oraz przede wszystkim ich składowaniem. Wiele przedsiębiorstw zajmujących się logistyką magazynową skupia swoje działania na zasadzie usprawnienia przepływu towarów pomiędzy pojawieniem się ich w sektorze magazynowania a odbiorem załadunku przy eksporcie.

automatyzacja magazynu wdx

Automatyzacja magazynu. Kiedy zdecydować się na jego wdrożenie? cz.II

Gałąź gospodarki, w której najszybciej obserwowany jest wzrost popularności automatyzacji magazynu to produkcja. Dlaczego? Ponieważ ta gałąź musi nadążać nad zaspakajaniem potrzeb rynku dóbr konsumpcyjnych. Decyzja o zastosowaniu nowoczesnych technologii w magazynie musi być przemyślana. Inwestycja ta wymaga od przedsiębiorcy dużego nakładu finansowego, ale koszty te zwracają się w przyszłości.