projekt magazyn

Optymalizacja magazynu- od czego zacząć?

Z poprzedniego artykułu dowiedziałeś się czym jest przestrzeń magazynowa, co wpływa na jej oszacowanie. Jednym z elementów o których wtedy pisaliśmy była wysokość samego obiektu w kontekście szacowania potencjału możliwości składowania ładunków magazynowych. Nierzadko zdarza się, że nawet w długoterminowym magazynie po pewnym czasie okazuje się, że pierwotny projekt logistyczny jest niewystarczający. Z tego względu warto zwrócić uwagę na to, czy w sposób maksymalny wykorzystujemy dostępną przestrzeń.

Projektując magazyn zazwyczaj wybór jego wyposażenia pada na klasyczne regały paletowe lub półkowe, alternatywnie wspornikowe jeśli składowany ładunek posiada niestandardowe wymiary. Nierzadko, posiadając bardziej rozbudowany system składowania i logistyki magazynowej operujący nie tylko na bazie magazynowania, ale także segregacji, selekcji oraz obsługi transportowej towarów idealnym rozwiązaniem stają się antresole magazynowe. Tym bardziej, jeśli dzierżawiony obiekt posiada wysokie sklepienie co pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynu.

Podczas analizy dysponowanej przestrzeni, zwracamy uwagę nie tylko na samą powierzchnię, ale również na rodzaj i kubaturę składowane do towaru. Gromadząc asortyment na paletach należy w projekcie uwzględnić szerokość korytarzy przeznaczoną dla wózków widłowych, która nierzadko może zostać zwężona co skutkuje maksymalnym poszerzeniem przestrzeni oraz możliwością dodania dodatkowych regałów. Alternatywnie w celu pozyskania dodatkowej przestrzeni możliwa jest zamiana czołowych wózków widłowych na obsługę boczną, które alternatywnie można zastąpić wózkiem przegubowym w korytarzach o szerokości niecałych 2m.

Dodatkowo, jeśli nasz magazyn nie posiada charakteru składowania selektywnego, wtedy warto rozważyć wdrożenie systemu blokowego funkcjonującego w oparciu o jeden z trzech systemów obsługi- LIFO, FIFO lub FEFO. W odpowiedzi na to, w drugiej kolejności wybranie odpowiedniego modelu regałowego. We wskazanych modelach funkcjonują: regały wjezdne drive in, radio shuttle, a także cart push back.

Więcej informacji o systemie składowania LIFO, FIFO, FEFO

Szczegółowa analiza samego towaru oraz wdrożenie odpowiedniego systemu składowania ładunku pozwala na starcie zaoszczędzenie i podniesienie efektywności systemu składowania blisko trzykrotnie w odniesieniu do standardowych i często zbyt uniwersalnych regałów rzędowych.

 

Szczegółowe informacje o tym W jaki sposób optymalnie wykorzystać kubaturę magazynu znajdziesz w Bazie Wiedzy firmy WDX.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *