projekt magazyn

Optymalizacja magazynu- od czego zacząć?

Z poprzedniego artykułu dowiedziałeś się czym jest przestrzeń magazynowa, co wpływa na jej oszacowanie. Jednym z elementów o których wtedy pisaliśmy była wysokość samego obiektu w kontekście szacowania potencjału możliwości składowania ładunków magazynowych. Nierzadko zdarza się, że nawet w długoterminowym magazynie po pewnym czasie okazuje się, że pierwotny projekt logistyczny jest niewystarczający. Z tego względu […]

antresole magazynowe

Antresole magazynowe

Antresole magazynowe nazywane inaczej podestami lub pomostami magazynowymi to jeden z najskuteczniejszych sposobów na maksymalizację przestrzeni składowania towaru w przestrzeni magazynowej. Antresole magazynowe to doskonałe rozwiązania zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy posiadają wysokie budynki magazynowe, a dalsza rozbudowa pozioma jest niemożliwa.

transport przenośnikowy

Transport przenośnikowy- główna oś magazynu

O funkcjonalności magazynu stanowią dwie kategorie jego wyposażenia. Są one odpowiedzialne za prawidłowy przepływ składowanych towarów w zależności od ich rodzaju, co za tym idzie zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania w celu zachowania wysokiej jakości magazynowanych produktów. Od wyposażenia również zależy szybkość obrotu towarem oraz samo transportowanie produktów wewnątrz magazynu na każdym etapie składowania.

Jak magazynować towary dłużycowe?

O towarach dłużycowych mówimy wtedy, gdy mają niestandardowe gabaryty. Przyjęło się, że są to wszelkie składowane przedmioty powyżej 2 m długości. Do towaru dłużycowego możemy więc zaliczyć różnego rodzaju rury, pręty, drewniane belki czy blachy. Niestandardowa wielkość towaru wymaga od właściciela magazynu specjalnego sposobu przechowywania. Sprawdźmy zatem, jak przechowywać towar dłużycowy, by magazyn był w […]