projektowanie magazynów

Projektowanie magazynów- współczynnik wykorzystania przestrzeni magazynowej

Wysoka funkcjonalność oraz efektywność magazynu w dużej mierze opiera się na prawidłowo prowadzonej gospodarce magazynowej. Organizacja przedsiębiorstwa w zakresie przechowywania dóbr materialnych, pozwala nie tylko na zwielokrotnienie i bardziej ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni magazynu, ale także usprawnienie transportu wewnętrznego oraz zewnętrznego na linii dostawa-magazyn-odprawa.