transport przenośnikowy

Transport przenośnikowy- główna oś magazynu

O funkcjonalności magazynu stanowią dwie kategorie jego wyposażenia. Są one odpowiedzialne za prawidłowy przepływ składowanych towarów w zależności od ich rodzaju, co za tym idzie zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania w celu zachowania wysokiej jakości magazynowanych produktów. Od wyposażenia również zależy szybkość obrotu towarem oraz samo transportowanie produktów wewnątrz magazynu na każdym etapie składowania.