regały wysokiego składowania

Bezpieczeństwo w magazynie wysokiego składowania

Przed rozpoczęciem budowy magazynu wysokiego składowania, w pierwszej kolejności należy uwzględnić warunki techniczne, które będą panować w obiekcie. To właśnie one przyczyniają się do większego bezpieczeństwa pracy i składowanych towarów. Pod uwagę należy wziąć…takie kwestie jak: tablice informacyjne, rozmieszczenie i oznaczenie dróg transportowych oraz ewakuacyjnych, oświetlenie, temperatura i hałas.

W pierwszej kolejności należy zadbać o to by pomieszczenia magazynowe były dostosowane do rodzaju materiałów, które będą składowane. W magazynie nie może zabraknąć informacji o maksymalnym obciążeniu regałów, ramp i podłóg. Taka informacja powinna się znajdować w najbardziej widocznych miejscach magazynu. W przypadku kiedy pomieszczenia i stanowiska pracy znajdują się na różnych poziomach magazynu, powinny do nich prowadzić bezpieczne dojścia. Jeśli odcinek do pokonania jest wyższy niż 0,5 metra, to schody zewnętrzne, wewnętrzne i pochylnie powinny być zabezpieczone balustradą lub innym zabezpieczeniem od strony otwartej. W magazynach bardzo istotna jest dbałość o suchą nawierzchnię,w przeciwnym razie może dochodzić do niebezpiecznych wypadków wśród pracowników oraz do uszkodzeń sprzętu.

Magazyn wysokiego składowania powinien być zaprojektowany w taki sposób by drogi transportowe były widocznie oznaczone. Najczęściej stosuje się białe lub żółte pasy. Drogi powinny być na tyle szerokie by umożliwić swobodne mijanie się pojazdów oraz pieszych i pojazdów. Każdy pieszy i każdy pojazd musi też mieć możliwość poruszania się w bezpiecznej odległości od regałów magazynowych i innego wyposażenia magazynu. Przepisy jasno określają, że na drogach nie powinny się znajdować progi i stopnie. Jeśli jednak podłoga ma zróżnicowany poziom, należy to wyrównać pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju wykorzystywanego środka transportu, ale nie może to przekraczać 8%. Pracodawca powinien też pamiętać o tym, że on sam określa prędkość z jaką mogą się poruszać środki transportu wewnętrznego po magazynie.

W każdym pomieszczeniu gdzie przebywają ludzie, muszą być oznaczone drogi ewakuacyjne. Drogi te nie mogą być niczym zastawiane, a drzwi prowadzące na zewnątrz magazynu muszą być zamykane w taki sposób by można się było jak najszybciej wydostać z obiektu.

Przejścia służące tylko do obsługi regałów, kontenerów i materiałów nie mogą być węższe niż 0,75 m. Jeśli jednak w przejściach odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ta powinna być co najmniej na 1 metr. Aby transport w magazynie był funkcjonalny i przebiegał sprawnie, warto zachować odstępy między składowanymi kontenerami.

Regały wysokiego składowania, które wchodzą w skład wyposażenia technicznego magazynu, muszą mieć stabilną, wytrzymałą konstrukcję. Dla każdego rodzaju składowanych produktów należy określić miejsce i sposób składowania oraz dopuszczalną wysokość. W widocznym miejscu powinna się znajdować informacja na temat maksymalnego obciążenia regałów i półek.

Wszystkie pojazdy oraz urządzenia wykorzystywane w magazynie wysokiego składowania muszą mieć aktualne świadectwa badań technicznych, znak bezpieczeństwa CE oraz przegląd UDT, jeśli jest wymagany.

Oświetlenie powinno być dostosowane do miejsca i rodzaju wykonywanych prac. Wszelkie wymagania są zawarte w Polskiej Normie. W sytuacji kiedy brak oświetlenia może zagrażać zdrowiu i życiu pracowników, należy zapewnić oświetlenie awaryjne.

Temperatura w magazynie także jest zależna od rodzaju wykonywanych prac, z tą jedną uwagą, że w przypadku chłodni, należy pracownikom zapewnić ciepłą odzież ochronną.

Ostatnim elementem, który wpływa na bezpieczeństwo pracowników jest hałas – nie może przekraczać 85 dB.

Rozpoczynając budowę magazynu i planując pracę w nim, należy mieć na uwadze wszystkie wyżej wymienione elementy. Stosowanie się do powyższych zasad sprawi, że praca w magazynie nie będzie zagrożeniem zarówno dla pracowników, jak i sprzętu w nim umieszczonego. Główną zasadą jest stosowanie się do zasad BHP oraz do Polskich Norm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *