automatyczny magazyn wysokiego składowania

Procesy ułatwiające automatyzację magazynu cz.I

Wciąż przeważająca ilość polskich przedsiębiorstw nie zdecydowała się na wprowadzenie żadnych, nawet najbardziej podstawowych systemów automatyzacji produkcji lub magazynowania. Zazwyczaj sytuacja ta wynika z przekonania osób zarządzających firmą o braku wystarczających środków finansowych na wprowadzenie zmian. Optymalizacja procesu przepływu produktów to działanie, którego opłacalność widoczna jest niemal natychmiastowo. Mimo, że nie jest to inwestycja tania, to w wielu przypadkach koszty automatyzacji mają szanse zwrócić się w stosunkowo szybkim czasie.

Współcześnie oferowane systemy automatyzacji magazynowej w znacznym stopniu mogą przyczynić się do wzrostu produkcji, magazynowania i spedycji towarów. Sytuacja taka jest możliwa jednak tylko w momencie rzetelnego dokonania analizy opłacalności inwestycji. Automatyzacja magazynu musi być dokonana w sposób zindywidualizowany,w pełni dopasowany do potrzeb danego przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie może się okazać, że dokonana reorganizacja pracy jest nieopłacalna.

Osobom zarządzającym obiektami magazynowymi z zasady najbardziej zależy na maksymalnym użyciu dostępnej powierzchni. Automatyczny magazyn wysokiego składowania umożliwia pełne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Odpowiednio dobrane regały magazynowe pozwalają na znaczące zwiększenie realnej powierzchni magazynowej. Dodatkowo automatyzacja magazynu ułatwia sprawne przemieszczanie produktów oraz zwiększa tempo ich wydawania. Właściwie dobrane wyposażenie magazynowe zmniejsza ryzyko uszkodzenia przechowywanych produktów.

Zawsze, gdy okazuje się, że dostępna kubatura powierzchni magazynowej jest niewystarczająca, powinno się rozważyć możliwość reorganizacji obiektu. Może się bowiem okazać, że odpowiednio przeprowadzona automatyzacja magazynu spowoduje znaczne zwiększenie dostępnej przestrzeni. Jeżeli okaże się, że odpowiednio dobrane wyposażenie magazynowe pozwoli uniknąć konieczności rozbudowy obiektu, to możemy być pewni, że będzie to ogromna oszczędność finansowa dla naszego przedsiębiorstwa.

Pamiętajmy również, że automatyzacja magazynu będzie procesem, który w znacznym stopniu pozwoli nam zminimalizować występowanie ewentualnych błędów przy wydawaniu i składowaniu towarów. Automatyczny magazyn wysokiego składowania pozwala znacznie ograniczyć kontakt pracowników z przechowywanym towarem, a co się z tym wiąże, możliwe jest istotne zmniejszenie występowania pomyłek powstających z winy człowieka. Każda osoba zarządzająca obiektem magazynowym w pełni zdaje sobie sprawę, jak istotne jest zaprojektowanie obiektu w taki sposób, by móc ograniczyć występowanie błędów, które powodować mogą znacznie zwiększenie wydatków.

Podczas reorganizacji magazynu nie zapomnij o zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykuły Bezpieczeństwo w magazynie.

Najczęściej występujące systemy magazynowe dostosowane są do obiektów, które wykorzystują najbardziej powszechne SKU – Europaletę. Jednak dzięki znacznej indywidualizacji procesu projektowania, istnieje możliwość pełnego dostosowania systemów magazynowania do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Brak zainteresowania reorganizacją magazynu, prowadzącą do jego możliwie największej automatyzacji, można współcześnie uznać nie tylko za sytuację nielogiczną, ale wręcz za ewidentne przyczynianie się do zwiększenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *