automatyzacja magazynu wdx

Automatyzacja magazynu. Kiedy zdecydować się na jego wdrożenie? cz.II

Gałąź gospodarki, w której najszybciej obserwowany jest wzrost popularności automatyzacji magazynu to produkcja. Dlaczego? Ponieważ ta gałąź musi nadążać nad zaspakajaniem potrzeb rynku dóbr konsumpcyjnych. Decyzja o zastosowaniu nowoczesnych technologii w magazynie musi być przemyślana. Inwestycja ta wymaga od przedsiębiorcy dużego nakładu finansowego, ale koszty te zwracają się w przyszłości.

Niestety, polscy przedsiębiorcy często nie decydują się na tego typu rozwiązania, ponieważ nie można jasno określić terminu zwrotu kosztów inwestycji. Jest to poważny błąd. Automatyzacja magazynu daje wymierne efekty. Jakie korzyści płyną z wdrożenia projektu automatyzacji? Przede wszystkim, usprawniamy tym samym jakość i wydajność obrotu towarem w magazynach. Sprawdźmy zatem czym charakteryzuje się automatyzacja i jaki może mieć wpływ na pracę w magazynie.

Najważniejszymi aspektami są oszczędność i wydajność. Każdy przedsiębiorca wie, jak duże są koszty gruntów i utrzymania pracowników. Wprowadzenie nowoczesnej technologii do magazynu pozwoli nam na ograniczenie kosztów z tym związanych. Można zmniejszyć koszty magazynowania, produkcji i spedycji towarów. Automatyzacja magazynu pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, wpływa na szybkość przemieszczania produktów oraz eliminuje ryzyko uszkodzenia mechanicznego towaru. W pełni zautomatyzowany magazyn wymaga wykwalifikowanej obsługi, dlatego wraz z wdrożeniem nowych standardów podnosimy także te, dotyczące jakości pracy personelu.

Nowoczesna technologia wpływa na optymalizację procesu przepływu towarów. Przy tej samej kubaturze magazynu możemy zwiększyć powierzchnię składowania towarów, wprowadzając takie rozwiązania, jak regały magazynowe, układnice czy nowoczesne wózki widłowe. Tym samym towar w magazynie może być składowany bliżej siebie i w większej ilości. Ma to spore znaczenie w sytuacji widocznego wzrostu produkcji.  W odniesieniu do standardów magazynowania tradycyjnego, magazyn automatyczny umożliwia nam zwiększenie liczby składowanych towarów o blisko 100%.

Istotną cechą automatyzacji magazynu jest uniwersalność. Systemy magazynowania możemy dopasować do indywidualnych potrzeb i rodzaju składowanych produktów oraz wielkości magazynu. Dopasowane, optymalne systemy składowania, pozytywnie wpłyną na wydajność magazynu.

Magazyn automatyczny sprawdzi się zawsze wtedy, gdy chcemy zwiększyć bezpieczeństwo pracowników oraz składowanego towaru. Nowoczesna technologia sprawia, że pracownik mając mniejszy kontakt ze składowanym towarem nie dopuści się zaniedbania i uszkodzenia produktu. Krótko mówiąc, automatyzacja eliminuje błędy, które zdarzają się podczas ręcznej obsługi.

Automatyzacja magazynu optymalizuje także procesy wejścia i wyjścia towarów. Powinniśmy więc zastosować proces automatyzacji jeśli składujemy towar o krótkiej dacie przydatności np. produkty spożywcze.

Jedno przemyślenie nt. „Automatyzacja magazynu. Kiedy zdecydować się na jego wdrożenie? cz.II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *