regały magazynowe serwis

Regały magazynowe serwisowanie

Coraz więcej firm decyduje się na inwestycję w budowę własnych przestrzeni magazynowych. Przedsięwzięcie takie okazuje się zazwyczaj działaniem właściwym, przynoszącym przedsiębiorstwu realne oszczędności. Należy jednak pamiętać, że sprawne funkcjonowanie magazynu jest możliwe tylko w sytuacji, gdy jest on właściwie zarządzany. W przeciwnym razie może się okazać, że inwestycja, która miała wpłynąć na poprawę kondycji finansowej firmy, jest tak naprawdę zbędnym wydatkiem.

Osoba zarządzająca obiektami, w których znajdują się regały przemysłowe, powinna jednak zdawać sobie sprawę, że kwestie finansów i ewentualnych zysków, jakie firma może zyskać dzięki posiadaniu własnych przestrzeni magazynowych, zawsze powinny być drugorzędne. Najważniejszym elementem pracy każdej osoby kierującej pracą magazynu, powinna być troska o bezpieczeństwo pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających w granicach obiektu. Z tego względu niezwykle istotna jest dbałość o regularny przegląd i serwisowanie elementów wyposażenia magazynu. Nieodpowiednio zamontowane lub uszkodzone regały magazynowe mogą stanowić realne zagrożenie dla przebywających w pobliżu osób.

Pamiętajmy także, że regały magazynowe należy systematyczne serwisować ze względu na obowiązujące przepisy. Również podstawowy, najprostszy w konstrukcji i zastosowaniu regał paletowy rzędowy podlega temu zaleceniu. Musimy zdawać sobie sprawę, że zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), to pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnionym osobom. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie właściwych warunków do higienicznej i w pełni bezpiecznej pracy. Polskie przepisy zobowiązują również pracodawcę do przeprowadzania regularnych kontroli stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń. Oczywiście jest on również zobowiązany do natychmiastowego usuwania wykrytych podczas kontroli nieprawidłowości.

Dbając o prawidłowe funkcjonowanie w przestrzeni magazynowej, musimy brać pod uwagę kwestie bezpieczeństwa pracy już w momencie projektowania obiektu.

Więcej o projektowaniu magazynu dowiesz się z naszego artykułu Projekt magazynu- podstawy.

Pamiętajmy, że regały przemysłowe wysokiego składowania zawsze muszą być montowane przez producenta. Dodatkowo, jest on zobowiązany do systematycznej kontroli stanu regałów oraz do niezbędnych prac konserwatorskich. Zgodnie z przepisami, przeglądy dokonywane przez producenta lub wykwalifikowanych pracowników muszą odbywać się przynajmniej raz w roku. Również właściciel magazynu zobowiązany jest do regularnego sprawdzania tego, w jakim stanie znajdują się użytkowane regały magazynowe.

Podstawą zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach magazynowych jest codzienna kontrola stanu regałów (regały wszelkiego typu, także regały drive in), przeprowadzana przez personel magazynu, a wszelkie naruszenia stanu wzorowego powinny zostać natychmiastowo przekazane do przełożonych oraz odpowiednio umieszczone w raporcie. Dodatkowe kontrole przewiduje się także w momentach wystąpienia awarii, która potencjalnie mogła wpłynąć na stan bezpieczeństwa magazynu. Wszelkie działania związane z kontrolą stanu technicznego regałów magazynowych wynika ze znowelizowanej normy EN 15 635:2008. Pamiętajmy więc, by wszystkie osoby zarządzające obiektami magazynowymi szczegółowo zapoznały się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza tymi bezpośrednio dotyczącymi obiektów magazynowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *